Кит 911

Китът предлага цялостно решение на всички случаи, при които трябва да се отстрани счупено парче, независимо дали става дума за фрактуриран имплант, надстройка или винт.

Кит 911 за премахване на импланти

Това е опростен вариант на кита 911, предвиден за отстраняване само на импланти.