Синус лифт китове

  • MICA
  • MILA
  • Sinus combination Kit
  • Simple Sinus Kit
  • Easy Sinus Flexible Curette
MICA

Хирургичен кит MICA™

1. Дава възможност повдигането на пода на синуса да не се случва „на сляпо“.

2. Нов Express Bur

- Комбинира функцията на диамантена фреза (Diamond Drill) и разширяваща фреза (Reamer Drill).

- Оставя след себе си гладка повърхност, което улеснява почистването без оставащи отпилки.

- Стоперите осигуряват по-безопасно изборване без риск от разкъсване на Шнайдеровата мембрана дори при ограничена видимост.

3. ASBE трепан борер със стопер

- Изборване до желаната от Вас дълбочина.

4. Опростена процедура за отлично повдигане на пода на синуса с крестален достъп

MILA

Хурургичен кит MILA™

1. Тристъпков протокол за отваряне на латерален прозорец, при който се съхраня кост.

2. Инструмент за повдигане на костния прозорец, който работи като на магия!

- Няма допълнително оскъпяване при използване на мембрана след костната присадка.

3. Опростена процедура за отлично повдигане на пода на синуса с латерален достъп.

Sinus combination Kit

Комбиниран кит за синус лифт

Комбинираният кит за синус лифт (Sinus Combination Kit) съдържа в себе си инструменти, които позволяват извършването и на двата подхода за повдигане пода на максиларния синус (с крестален и с латерален достъп) с един кит.

Sinus Combination Kit consists of

01. Initial Drill: Ø1.8 Drill, Ø2.3 Drill [2EA]

02. Crestal Reamer: Ø2.8, Ø3.3, Ø3.8 [3EA]

03. Crestal Stopper: 8EA

04. Crestal Diamond Reamer: Ø2.8

05. Crestal Aqua Lift: Ø2.8 / Ø3.3 / Ø4.2

06. Aqua Hand Adapter

07. Depth Gauge

08. Lateral Stopper: 5EA

09. Lateral Reamer: Ø8.0, Ø6.5 / Ø8.0

10. Lateral Core Drill: Ø7.0

11. Lateral Diamond Reamer: Ø6.5 / Ø8.0

12. Lateral Side Drill: Ø3.0

13. Lateral Diamond Core Reamer: Ø7.0

14. Sinus Curette: 5EA

Simple Sinus Kit

Simple Sinus Kit

  • Опростеният кит за синус лифт (Simple Sinus Kit) е икономически изгоден.
  • Съдържа само най-необходимите компоненти от комбинирания кит за синус лифт.
  • Опростеният кит за синус лифт може да бъде закупен отделно и се състои от най-важните инструменти от комбинирания кит за синус лифт.


  • Сет от инструменти за крестален достъп


  • Сет от инстументи за латерален достъп

Crestal Reamer Kit

Lateral Reamer Kit

Easy Sinus Flexible Curette

Гъвкави кюрети

Гъвкавите кюрети за лесно повдигане пода на синуса могат да бъдат извити без проблем. Благодарение на тази си характеристика те действат като амортисьор – ефективно изтласкват Шнайдеровата мембрана без да я разкъсват.