За компанията MegaGen

Компанията MegaGen Implant е създадена през 2002 г. от

група опитни дентални хирурзи, които търсят оптималния дизайн на импланта от функционална гледна точка. Днес имплантите MegaGen се продават в повече от 100 държави по цял свят. Благодарение на усилията на изследователския отдел на компанията преди 10 години се лансира иновативна имплантна система, различаваща

се като дизайн и възможности от всички използвани до момента системи – AnyRidge. Желанието на компанията да предостави все по-добри решения на денталните специалисти и техните пациенти продължава и до днес.

Компанията непрекъснато подобрява своите продукти и предлага ефективни и високотехнологични решения, дори и за най-комплицираните клинични случаи. Такива са например имплантите Rescue Short & Wide, с малка дължина и широк диаметър, които са единствено решение при случаи на недостиг на костна тъкан,

причинена от напреднала резорбция. През 2017, 2018 и 2019 г. имплантите AnyRidge бяха удостоени с наградата „Тrusted quality“ на фондацията‚ „Clean Implant“, което е най-високата гаранция за чистотата на тяхната повърхност, а тя е ключов фактор за успешното интегриране на импланта в костта и липсата на нежелани реакции.