SmarThor™

The simplest and easiest to split

  • Специален дизайн на режещото острие за разделяне на алвеоларния гребен.

Плоското острие на Thor дава възможност за разрязване дори на много тесни алвеоларни гребени.


  • Много лесен за употреба пиезо инстумент, фокусиран само върху разделяне на алвеоларния гребен.

Само три бутона! За включване и изключване (On & Off), Превключване към крачен режим (Foot switch), Усилване на мощността (Power Boost). Апаратът предлага по-силна вибрационна вълна и по-голяма честота на вибрациите в сравнение с други конкурентни продукти за пиезо хирургия.


  • Имплантите AnyRidge се комбинират отлично със SmarThor

Конусовидната форма на тялото, режещата резба, тясната платформа на имплантите AnyRidge улесняват хирургичната интервенция по разделяне на алвеоларната кост.