Кит за частична екстракционна терапия (Partial Extraction Therapy - PET)

    

  • Техника за презервация на алвеолата    
  • Техника за презервация на зоната на мостовото тяло
  • Техника за потапяне на корена

Създател


Д-р Howard Gluckman

  • Докторантура на тема „Частична екстракционна терапия: минало, настояще и бъдеще“, Сегедски университет, Унгария   
  • Спациализация по орална хирургия и диплома по имплантология от Университета Стеленбош и Университета на Западен Кейп, Южна Африка
  • Частна практика в Кейптаун, Южна Африка; Директор е на Академия по имплантология и естетика в Южна Африка      
  • Бивш президент на Южноафриканското общество по дентална имплантология   
  • Дипломант на Интернационалния конгрес на оралните имплантолози      
  • Член на Южноафриканската асоциация по остеоинтеграфия     
  • Експерт към Dental XP и член на научната колегия

Китът за частична екстракционна терапия е разработен специално, за да улесни извършването на частична екстракция. Протоколът, описан стъпка по стъпка, спомага за стандартизирането на процедурата и оттам за постигането на по-бързи и предвидими резултати. Разработването на кита е резултат от проведени проучвания, анализиращи усложненията, свързани с тази техника.

Вътрешното и външното откриване на кореновата пластинка са най-честите усложнения, които техниката за презервация на алвеолата предизвиква. В PET кита има включени специални фрези, които позволяват лесното редуциране на кореновата пластинка без да се уврежда съседната мукоза, както и да се направи дъговидна препарационна граница под нивото на костта, така че да се създаде необходимото протетично пространство, нужно за постигане на идеално мекотъканно заздравявае над кореновото парче.

Големите кръгли диамантени борчета са идеални за техниката за презервация на алвеолата, както и за техниката за потапяне на корена. Размерът на кръглото борче позволява бързото и лесно редуциране на корените до желаното ниво, така че лечението да бъде с по-кратка продължителност и с предвидими резултати.