MEG-TORQ®

Безжична автоматична отвертка

Точни стойности на торка, голяма стабилност!


  • Може да се използва като втори имплантологичен мотор в случаите с мека кост (максимален торк 35Ncm)
  • Бързо отстраняване на множество различни протетични конструкции
  • Лесно достига зонaта на моларите
  • Достига до импланти, поставени в дисталните зони
  • Записва броя на задържащите винтове на надстройките
  • Завинтва с точни стойности на торка