MEGA ISQ™ II

Спасете живот, като внимавате за цвета на светофара

Безопасен апарат при имплантологични лечения.

Ключово решение за безопасно имплантно натоварване


1 Сигурен избор на оптималния момент за натоварване на импланта Системата MEGA ISQ II улеснява решението на зъболекаря кой е оптималният момент за натоварване на импланта. Този иснтрумент представлява идеалният заместител на тактилната оценка. Решението винаги ще бъде сложно. Редица ключови клинични параметри и рискови фактори трябва да бъдат взети предвид, като повечето от тях са свързани със стабилността на импланта. Следователно точното замерване на стабилността на импланта предоставя ценна диагностична информация, която подпомага провеждането на успешно лечение.

2 Ранно предупреждение при потенциален проблем, което предотвратява неуспеха на лечението Едно провалено имплантологично лечение причинява страдание на пациента и води до значителни загуби както за пациента, така и за лекаря по дентална медицина. Един прецизен и надежден диагностичен иснтрумент, какъвто е  MEGA ISQ II, намалява риска от неуспех.

3 Гаранция за качество

Понеже MEGA ISQ II помага на клиницистите да изберат кога да натоварят импланта и да избягват грешки при високорискови случаи, то този апарат се е превърнал в белег за качество. Повечето пациенти интуитивно разбират важността на измерване стабилността на импланта и как то определя дали импланта ще бъде натоварен или ще се изчака. Апаратът за измерване стабилността на импланта подсилва увереността, сигурността и усещането на високо ниво на работа. Освен това MEGA ISQ II улеснява комуникацията между хирурга и протезиста, както и между специалисти от различни клиники.

4 Перфектна комбинация

Имплантите AnyRidge® не разчитат на кортикалната кост за постигане на инициална стабилност. Намаляването на стреса върху кортикалиса служи като превенция на костната резорбция след поставяне на имплант.

5 Удобен, бърз, лесен за употреба

Измерването на точната стойност на имплантната стабилност с помощта на MEGA ISQ II е напълно неинвазивна процедура. Обикновено отнема секунди. Запитване на пациентите сочи, че те намират замерването за комфортно и вдъхващо доверие.

6 Развитие на стабилността при различните типове кост

Високата инициална стабилност (ISQ стойност 70 и нагоре) няма тенденция да се увеличава с времето, въпреки че високата механична стабилност намалява и се замества от развиващата се биологична стабилност. Ниската инициална стабилност обичайно нараства с течение на времето поради факта, че ниската механична стабилност бива подсилена от процеса на костно ремоделиране (остеоинтеграция). ISQ стойности от 55 и надолу трябва да се приемат като предупредителен знак и да се обмислят евентуални действия за увеличаване на стабилността (имплант с по-голям диаметър, удължен оздравителен период и др.)*