Вземане на мекотъканна присадка

Безопасно, лесно, бързо!

Този инструмент е предназначен за случаите, при които е необходимо вземане на мекотъканна присадка от устната кухина на пациента. Инструментът за вземане на мекотъканна присадка се използва за структуриране на автогенна мека тъкан.