• Предстоящи събития
  • Минали събития
Предстоящи събития

30 октомври 2021, Лектор: Професор Томас Линкевишиъс

ИНФОРМАЦИЯ:

ZERO BONE LOSS CONCEPTS by prof. Tomas Linkevicius

ЦЕЛОДНЕВЕН ТЕОРЕТИЧЕН КУРС


Бе установено, че дебелината на мукозата е фактор, влияещ върху стабилността на кресталната кост. Дори надстройките с platform switching не намаляват загубата на кост, ако меките тъкани при поставяне на импланта са били тънки.

Изказани бяха предположения, че меките тъкани могат да бъдат удебелени при поставяне на импланта и това да намали костната резорбция. Ако височината на костта е недостатъчна, е препоръчително да се направи аугментация с различни материали - автогенна присадка, ксенографт или алографт от дерма. В допълнение към това е важно да запазим нивото на костта след протезиране. Скорошно проучване доказа, че колкото по-дълбоко е позиционирана границата имплант-надстройка. толкова по-голямо количество цимент остава неотстранено в сулкуса. Разяснява се връзката между позицията на непочистения цимент в периимплантния сулкус, парадонталния статус на пациента и тежестта на периимплантита. За да не се допуска наличие на неотстранен цимент, готовата надимплантна корона с оклузален отвор за достъп бива циментирана върху титаниева база в зъботехническата лаборатория, след което цялата конструкция бива прикрепена към импланта посредством винт. Цирконият се смята за най- подходящият материал за периимплантните меки тъкани. Очевидно е обаче, че има нужда да бъде обработен по специален начин и да бъде полиран.


Цели на обучението:


1.    Какво е влиянието на дебелината на меките тъкани вертикално върху стабилността на кресталната кост и как да оценим състоянието им.

2.    Как да аугментирате меките тъкани с мекотъканни присадки.

3.    Субкрестално имплантиране.

4.    Защо полираният цирконий е най-подходящият материал за меките тъкани

5.    Защо височината на титаниевата основа е от значение за стабилността на кресталната кост.

6.    Как да не допускаме развитието на периимплантит заради остатъци от цимент в сулкуса.


гр. София, Конферентна зала КООП, МБАЛ Надежда, ул. Блага вест 3

Такса за участие:


РАННА РЕГИСТРАЦИЯ:

ДО 31.08.2021 Г.

440 ЛВ.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ:

01.09. - 29.10.2021 Г.

580 ЛВ.


*ЦЕНА ЗА СТУДЕНТИ 90 ЛВ.

*Цената е валидна само за студенти по дентална медицина, които отговарят на критериите на чл. 91 от Закона за висшето образование, а именно субсидирани с трансфери от държавния бюджет /държавна поръчка/. Условията влизат в сила от 24.06.2021 г.

Изисква се представяне на студентска книжка.


**ПАКЕТ MASTER'S ONLY 640 ЛВ.

**Включващ 1 имплант AnyRidge, предоставяне на място на MegalSQ метър при приложението му и 4 седмици след това.

***ПАКЕТ USER'S ZONE

***При закупуване на 8 импланта, участието е безплатно.


Цените включват ДДС. Таксите се превеждат по сметка:

IBAN: BG68 BUIN 95611000 6134 55

BIC: BUINBGSF

Банка: Алианц Банк

Получател: Мегаджен Имплант ООД


За регистрация и записване:

Телефон: 0877 000 587

Таня Запрянова

tanya.zapryanova@megagen.bg

Минали събития