Продуктови категории

Предизвикателството за MegaGen  никога няма да спре, докато не помогнем на целия свят да се изпълни с щастливи усмивки.


Наука  и сърце

Много повече от просто един винт…

Всеки имплант е комбинация от задълбочено разбиране на човешката биология, функциите в човешкото тяло, от механики, материали, дизайн… и сърце. С повече от 30 години клиничен опит, денталните медици и изследователите, които стоят зад продуктите на MegaGen, са изцяло фокусирани върху подобряването на пациентското преживяване чрез минимизиране на болката, ускоряване на оздравителните процеси, одобряване на функциите и усъвършенстване на финалната естетика.


Продуктите на MegaGen са вдъхновени от копнежите на сърцето и родени от

научната мисъл.

Промяна в стандартите на индустрията

MegaGen е в основата на няколко иновативни продукти, които

вече са утвърдени като водещи стандарти за индустрията.


През 2006 Rescue® беше лансиран като иновативно

решение за случаи с недостиг на костна тъкан с

минимална дължина само 5 мм.


Представянето през 2009 г. на имплантната система AnyRidge® е революция в областта. Въплъщаваща уникални концепции, вдъхновени от биологията, AnyRidge предлага нова парадигма за по-добро прогнозиране и по-успешни клинични резултати. Значимостта на AnyRidge като нов стандарт за индустрията продължава да расе в следващите 10 години, като превръща системата в глобален лидер на пазара.

Нововъведения за бъдещето

Макар в момента имплантите да са първата и предпочитана опция в случай на загуба на зъб, процесът продължава да бъде с голяма продължителност, инвазивен и скъп.


Това е причината MegaGen да започне проекта Eureka R2, за да предизвика втора революция в имплантологичната дентална медицина, като се използват най-съвременните материали и технологии за развитието на нова парадигма в имплантологията, която да бъде по-лесна, по-безопасна, по-бърза и по-икономична за пациентите и клиницистите.